Brandsektionering för höga säkerhetskrav

I lokaler där brandfarliga material förekommer är brandskydd med högsta säkerhetsklass extra viktigt. Brandjalusier av stål är en utmärkt lösning för avgränsa och brandsäkra såväl shoppingcentrum som industrier. Med ett brandmotstånd på hela 120 minuter skapas goda förutsättningar att skydda människor och material, samtidigt som branden isoleras. Den brandsäkra dörren kan dessutom utrustas med sprinklersystem och explosionsskyddande komponenter för att uppfylla gällande ATEX-direktiv

Brandjalusi stål EI 60–EI 120

Previs Fireshield RGS – EI 60

Automatiskt stängande vertikalt system. Max dimensioner 15000 x 15000 mm.

Produktfakta

Brandjalusi stål EI 60–EI 120

Previs Fireshield RGS – EI 90

Automatiskt stängande vertikalt system. Max dimensioner 15000 x 15000 mm.

Produktfakta

Brandjalusi stål EI 60–EI 120

Previs Fireshield RGS – EI 120

Automatiskt stängande vertikalt system. Max dimensioner 10000 x 10000 mm.

Produktfakta